หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
ประชาชนอุ่นใจ การประปาทั่วถึงทั้งตำบล
 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ในตำบล
 

 
 
 
 
การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ แม่น้ำลำคลอง เพื่อใช้การในการเกษตร การอุปโภคบริโภค
การพัฒนาและปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ประปา ให้ทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
การก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
การพัฒนาความปลอดภัยจราจร และอุบัติภัยทางท้องถนน
การก่อสร้างอาคารปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน
 
 

 
 
 
 
การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และความสะอาดของเมือง
การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
การจัดการสวนสาธารณะ
การพัฒนา รักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ธรรมชาติให้สะอาดปราศจากมลพิษ
พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ของตำบลให้สวยงามสามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 2,502,793 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com