หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เหมืองหม้อ
...........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
วัดเหมืองหม้อ
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
ปลัดจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อบต.เหมืองหม้อ ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาะชีวิตที่ดี มีความสุข และดำรงไว้ซึ่งความพอเพียง
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสนจากไม้ไผ่
ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางสังคม ผสมผสาน
งานฝีมือเลิศล้ำ ทำจากมือท้องถิ่นเหมืองหม้อ
1
2
3
4
5
 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
วัดเหมืองหม้อ มรดกอันล้ำค่าจากบรรพบุรุษ
 
การประชุมเพื่อหาแนวทางในการบริหารราชการ
 
การแข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ปี2552
 

 
 
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ และการธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญของชาติ วัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามความพร้อมและความต้องการภายในท้องถิ่น ทั้งในและนอกการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมกีฬาในสถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีอาหาร -สถานที่วัสดุอุปกรณ์ในทางศึกษา
 
 

 
 
 
 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น ตามแนวทางการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาและประสานการพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาเทคโนโลยี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และมีความรอบรู้ และดำเนินชีวิตตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนในการบริการประชาชน และมุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-624-310
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-624-310 โทรสาร : 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 3,019,289 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10