หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เหมืองหม้อ
นายวุฒิพงศ์ กาช้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
วัดเหมืองหม้อ
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
ปลัดจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อบต.เหมืองหม้อ ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาะชีวิตที่ดี มีความสุข และดำรงไว้ซึ่งความพอเพียง
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสนจากไม้ไผ่
ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางสังคม ผสมผสาน
งานฝีมือเลิศล้ำ ทำจากมือท้องถิ่นเหมืองหม้อ
1
2
3
4
5
 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
 
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
 
การแข่งขันกีฬาสานสามัคคีภายในตำบล
 

 
 
 
 
ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพ / เกษตรกร / ประชาชน
รณรงค์ให้ประชาชน / กลุ่มเกษตร มีความรู้ความเข้าใจ การดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แทนปุ๋ยเคมี
พัฒนาความรู้แก่กลุ่มเกษตร ในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้า และการสร้าง เครือข่ายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
การพัฒนาจัดหารายได้ท้องถิ่น
 
 

 
 
 
 
การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
การส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการกีฬา ในทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย ในท้องถิ่น ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น
การจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกด้านและการให้การสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย
การพัฒนาการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ในการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-076-1729
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-624-310 โทรสาร : 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 3,151,501 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10