หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 
 
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ รอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศมาตรการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใฃ้ดุลพินิจ ปีงบประมาณ 2546 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานสรุปผลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร : 054-624-310
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
จำนวนผู้เข้าชม 3,790,711 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10