หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม-มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศแผนใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563-กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม-มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศแผนใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563-มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศแผนใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563-มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศแผนใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)