หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล)
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชช.)
 
สำนักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
 
- งานธุรการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนิติการ
- งานการศึกษา
- งานสาธารณสุข
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานบันทึกข้อมูล
- งานประชาสัมพันธ์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาซ้อง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปทุม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองค่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เหมืองหม้อ
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานวิศวกรรมและก่อสร้าง
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
 
กองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร)
 
- งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
 
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร : 054-624-310
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
จำนวนผู้เข้าชม 3,790,629 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10