หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เหมืองหม้อ
นายวุฒิพงศ์ กาช้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
วัดเหมืองหม้อ
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
ปลัดจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อบต.เหมืองหม้อ ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาะชีวิตที่ดี มีความสุข และดำรงไว้ซึ่งความพอเพียง
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสนจากไม้ไผ่
ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางสังคม ผสมผสาน
งานฝีมือเลิศล้ำ ทำจากมือท้องถิ่นเหมืองหม้อ
1
2
3
4
5
 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 

 
อวดเก่าเหมืองหม้อ พาลูกจูงหลานย้อนยุค ครอบครัวไร้ความรุนแรง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.เหมืองหม้อจัดกิจกรรมงาน “อวดเก่าเหมืองหม้อ พาลูกจูงหลานย้อนยุค ครอบครัวไร้ความรุนแรง”
-----------------------------
วันที่ 1 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเหมืองหม้อ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่ช่วงวัยตำบลเหมืองหม้อ ประกอบด้วย โรงเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมงาน “อวดเก่าเหมืองหม้อ พาลูกจูงหลานย้อนยุค ครอบครัวไร้ความรุนแรง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โดยมี นาย ธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และ นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ กล่าวรายงานฯ และ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับฯ

งาน “อวดเก่าเหมืองหม้อ พาลูกจูงหลานย้อนยุค ครอบครัวไร้ความรุนแรง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้เด็กเยาวชน และประชาชนตำบลเหมืองหม้อได้ภูมิใจในบ้านเกิด และร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมนิทรรศการอวดเก่าย้อนยุค นิทรรศการของทีม One Home พม.จังหวัดแพร่ การสาธิตและการสอนมหกรรมสะป๊ะอย่าง สะป๊ะอาชีพ กิจกรรมรำวงย้อนยุค กาดมั่วครัวแลง ลุ้นรางวัลกับมัจฉาพาโชค การแสดงอวดเก่าของคนทุกช่วงวัยตำบลเหมืองหม้อ

นาย ธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด Safety Home ...Safety Society “บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” โดยบ้านเป็นสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวอาศัยและใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นที่ให้ความรัก ความอบอุ่น อบรมเลี้ยงดู สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการ ตั้งแต่เกิด จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เมื่อคนทุกคนในทุกครอบครัวเป็นคนดี สถาบันครอบครัวย่อมดีด้วย และทำให้ประเทศชาติพัฒนาไปในทางที่ดีไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังได้สร้างกระแสสังคมประเด็นปัญหาความรุนแรงที่มีสาเหตุ ปัจจัยอันดับต้น ๆ ที่มาจากอบายมุข และกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันให้สมาชิกในครอบครัวรู้เท่าทันอบายมุขที่เข้ามาสู่ครอบครัวในหลากหลายรูปแบบและหลายช่องทาง ทำบ้านให้ปลอดจากอบายมุข ลดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว สมาชิกในบ้านไม่กระทำความรุนแรงต่อกันทั้งทางร่างกาย วาจา และจิตใจ ส่งผลให้ครอบครัวร่มเย็น สังคมสงบสุขต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2563 เวลา 14.32 น. โดย คุณ สุรารักษ์ ป่าหลวง

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-076-1729
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-624-310 โทรสาร : 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 2,625,541 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10