หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
ทำบันทึกข้อตกลง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

10 มิ.ย.62 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ร่วมกับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ รพ.สต.เหมืองหม้อ สถานศึกษา วัด ชมรมผู้สูงอายุ ได้เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ \"อำเภอปลอดโฟม\"ประจำปี พ.ศ.2562 จึงได้ร่วมมือในการทำบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกัน (MOU)
- สถานศึกษา/ครัวเรือนที่ท่านรับผิดชอบ สมัครเข้าร่วมเครือข่าย \"อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก)ให้ครบทุกภาคส่วน
- สถานศึกษา/ศาสนสถาน/ครัวเรือนที่ท่านรับผิดชอบ มีการจัดการขยะเปียกและคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างถูกต้อง
- การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ทุกภาคส่วนลดการใช้ถุงพสลากและโฟม เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เปฺนมิตรต้อสิ่งแวดล้อม ,หมู่บ้าน ศาสนสถาน สถานศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 13.05 น. โดย คุณ สุรารักษ์ ป่าหลวง

ผู้เข้าชม 59 ท่าน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 2,495,690 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com