หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดิอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ [ 9 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 9 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)