หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เหมืองหม้อ
...........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
วัดเหมืองหม้อ
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
ปลัดจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อบต.เหมืองหม้อ ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาะชีวิตที่ดี มีความสุข และดำรงไว้ซึ่งความพอเพียง
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสนจากไม้ไผ่
ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางสังคม ผสมผสาน
งานฝีมือเลิศล้ำ ทำจากมือท้องถิ่นเหมืองหม้อ
1
2
3
4
5
 

 


ตรวจสถานที่จัดงาน [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 21 


Big cleaning day. หมู่ที่ 2 [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 


มอบสื่อการเรียนการสอน [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 24 
 
 
 
ไหล่ทางทรุดตัว (10 ก.พ. 2564)    อ่าน 17  ตอบ 1  
ประปาหมู่บ้านปทุมไม่สะอาด (29 พ.ค. 2563)    อ่าน 1759  ตอบ 3  
ร้องเรียนการเผาหญ้า (29 พ.ค. 2563)    อ่าน 91  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการเลี้ยงวัวไว้ภายในบริเ (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 482  ตอบ 0  
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะบู หมู่ที่ ๕ ตำบลเหมืองหม้อ อ [ 3 มี.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร [ 21 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 20 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดข้างลำเหมืองหิต หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองหม้อ อำเ [ 20 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส ๑% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ) จำนวน ๑ เครื่อ [ 18 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาพิมพ์เอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพ [ 17 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จ [ 13 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอ [ 13 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัด [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เค [ 7 ก.พ. 2563 ]ซื้อแอมป์ขยายเสียงขนาดกำลังวัตต์ไม่เกิน 160 วัตต์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 7 ก.พ. 2563 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบจุ่ม) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]

 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์..สามารถตรวจเช็คข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,และภาษีป้ายผ่านระ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 7 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องขยะ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 4 

วัดเหมืองหม้อ
 
 
ทต.หนองม่วงไข่ ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เขต 2 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองม่วงไข่ ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เขต 1 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองม่วงไข่ ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่เกิ๋ง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เรื่อง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถย [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านปิน .อบต.บ้านปิน ตั้งด่านCovid [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านปิน อบต.บ้านปินออกบริการรับซื้อขยะรีไซเคิ่ล [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่เกิ๋ง ประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการโด วิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่เกิ๋ง ประชุมว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.แม่เกิ๋ง ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัมนธรรม [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.สวนเขื่อน ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควันในอากาศ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.วังหงส์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เด่นชัย ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 5 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.เด่นชัย เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 5 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังชิ้น ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านปิน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 36 
อบต.แม่เกิ๋ง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสด [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่เกิ๋ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสอง อำเภอ/เขต สอง จังหวัดแพร่ เรื่อ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน เดือน มีนาคม [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.วังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้นร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่คำมี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAV [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 38 
ทต.หนองม่วงไข่ ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่7/2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สูงเม่น เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้บร [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนมูล ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.เหมืองหม้อ พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  การคมนาคม
  ไฟฟ้า
  แหล่งน้ำ ประปา
  กลุ่มอาชีพ
 
 

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
 

 
 
 
พร0023.4/ว5074 รายงานข้อมูลตามแบบรายงานการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5058 การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อปท.และ ผู้ทรงฯ ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อ  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว355 แจ้งการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5023 การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมการการเทศบาล ประจำปี 2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว354 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว353 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อลงทุนประจำปีพ.ศ.2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว352 กำหนดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 1-2 ใหม่  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งข  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5018 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 3/  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5010 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
 
 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว366  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
 
เริ่มนับ วันที่ 25 มี.ค. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-624-310
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-624-310 โทรสาร : 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 3,260,524 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10