หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เหมืองหม้อ
นายวุฒิพงศ์ กาช้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
วัดเหมืองหม้อ
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
ปลัดจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อบต.เหมืองหม้อ ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาะชีวิตที่ดี มีความสุข และดำรงไว้ซึ่งความพอเพียง
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสนจากไม้ไผ่
ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางสังคม ผสมผสาน
งานฝีมือเลิศล้ำ ทำจากมือท้องถิ่นเหมืองหม้อ
1
2
3
4
5
 

 


พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 30 


Big Cleaning Day. [ 13 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 46 


วันพ่อแห่งชาติ [ 13 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 46 


รับการตรวจเยี่ยม [ 6 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 33 


รับโล่ประกาศเกียรติคุณ [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 47 


รับมอบเกียรติบัตร [ 12 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 67 
 
 
 
ประปาหมู่บ้านปทุมไม่สะอาด (6 พ.ย. 2562)    อ่าน 1583  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการเลี้ยงวัวไว้ภายในบริเ (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 384  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน (23 ก.ค. 2561)    อ่าน 362  ตอบ 0  
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดข้างลำเหมืองหิต หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองหม้อ [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 

วัดเหมืองหม้อ
 
 
ทต.ห้วยอ้อ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลเพื่อเสริมระบบประปาหน้าที่ว่ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.วังหงส์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและระเบียบการรับเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศูนย์ศิล [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยอ้อ เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลเพื่อเสริมระบบประปาหน้าที่ว่ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งโฮ้ง กิจกรรม Big Cleaning Day โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดข้างลำเหมืองหิต หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองหม้อ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ยม ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายทางป่าช้าบ้านท่าบัวลอยฯ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ยม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ยม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่ยม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ยม ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ยม ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และวิธีการดำเนินการ เกี่ยวกับ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 38 
อบต.แม่ยม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 39 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยาง ม.4 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.เหมืองหม้อ ศึกษาดูงาน [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังชิ้น กิจกรรมBig cleaning day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ดอนมูล การอบรมเรื่องไฟป่าและหมอกควันและธนาคารใบไม้ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยอ้อ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ. เทศบาล 2 ซ. 12 ม. 10 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 19 
ทต.ห้วยอ้อ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาล 1 ซ.4 ม. 6 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยอ้อ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 2 ซอย 4 หมู่ 9 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.กาญจนา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งท [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.เตาปูน การบริหารจัดการน้ำ ม.7 ม.8 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ช่อแฮ รร.อนุบาล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 9 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.เหมืองหม้อ พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  การคมนาคม
  ไฟฟ้า
  แหล่งน้ำ ประปา
  กลุ่มอาชีพ
 
 

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
 

 
 
 
พร0023.3/ว920 การแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึ [ 18 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว919 ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว918 การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับเด็กปฐมวัย [ 18 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว912 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย [ 18 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว905 1-สำรวจเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครอง [ 18 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว905 2-สำรวจเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครอง [ 18 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว903 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆและเผาป่าทำให้เ [ 18 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว886 การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM J [ 18 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว71 แจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลให้ อปท.ใ [ 18 ก.พ. 2563 ]     
มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 2/2563  [ 18 ก.พ. 2563 ]     
 
 
 
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety" รุ่นที่ 1-15 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว465  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว464  [ 18 ก.พ. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว482 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว481 [ระเบียบฯ] [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
 
เริ่มนับ วันที่ 25 มี.ค. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-076-1729
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-624-310 โทรสาร : 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 3,020,768 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10