หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เหมืองหม้อ
นายวุฒิพงศ์ กาช้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
วัดเหมืองหม้อ
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
ปลัดจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อบต.เหมืองหม้อ ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาะชีวิตที่ดี มีความสุข และดำรงไว้ซึ่งความพอเพียง
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสนจากไม้ไผ่
ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางสังคม ผสมผสาน
งานฝีมือเลิศล้ำ ทำจากมือท้องถิ่นเหมืองหม้อ
1
2
3
4
5
 

 


รับโล่ประกาศเกียรติคุณ [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 15 


รับมอบเกียรติบัตร [ 12 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 38 


อบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
 
 
 
ประปาหมู่บ้านปทุมไม่สะอาด (6 พ.ย. 2562)    อ่าน 1525  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการเลี้ยงวัวไว้ภายในบริเ (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 349  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน (23 ก.ค. 2561)    อ่าน 322  ตอบ 0  
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์จากท่าอากาศยานแพร่ [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 

วัดเหมืองหม้อ
 
 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 130 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม) [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชิ้น รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลวังชิ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชิ้น กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.วังชิ้น แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านปิน [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.สอง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ่อเหล็กลอง กิจกรรมทำฝาย การพัฒนาแหล่งน้ำด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการ [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองม่วงไข่ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.(บ้านบวกโป่ง)หมู่ที่ 11 ต.น้ำ [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งโฮ้ง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562(สขร.1) [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นาพูน เบอร์โทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เกิดปัญหาขัดข้อง [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแค้ว โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมู่ 4 งบ 200 ล้าน [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
ทต.ช่อแฮ ร่วมด้วยช่วยกัน ลด คัดแยก ใช้ประโยชน์ขยะ จากต้นทาง เพื่อลดปริมาณฯ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ วันปิยมหาราช ๒๕๖๒ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ สามัคคี คือพลัง ทีมงานเทศบาลตำบลช่อแฮ พลังมดงาน [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.สรอย ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวีนสวรรคต ๑๓ ตุลาคม [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.เหมืองหม้อ พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  การคมนาคม
  ไฟฟ้า
  แหล่งน้ำ ประปา
  กลุ่มอาชีพ
 
 

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
 

 
 
 
พร0023.4/ว602 แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง [ 18 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว599 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว598 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว597 กาคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำน [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4803 เปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขอ [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว596 แจ้งผู้รับการอบรม e-plan - eMENSCR รุ่นที่ 1 [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4801 1-การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4801 2-การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4800 การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว4808 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กรณีการจ [ 15 พ.ย. 2562 ]     
 
 
 
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว154  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการะบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-8 กยผ. มท 0815.4/ว150  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว4690  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4688  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 4 กพส. มท 0810.3/ว4689  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4686 [แบบรายงานฯ]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว4682 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.6/ว4681  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.2/ว4660  [ 14 พ.ย. 2562 ]
 
เริ่มนับ วันที่ 25 มี.ค. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-076-1729
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-624-310 โทรสาร : 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 2,747,891 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10