หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบลเหมืองหม้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหมืองหม้อ
สาธารณสุขในตำบลเหมืองหม้อ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เหมืองหม้อ
www.muangmor.go.th
 
 
อบต.เหมืองหม้อได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชน รวมถึงผู้สนใจ
ในขณะเดียวกันก็เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
นายพรมมา คำแปน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
 
 
  NEWS
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
   
  กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
   
  กิจการสภา
   
  วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ อบต.เหมืองหม้อ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 36 
ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอ [ 24 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 45 
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเ [ 27 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 76 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองห [ 23 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 91 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 91 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 95 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อรองรับการขยายตัวของ [ 7 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 104 
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กรสำหรับการบร [ 7 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 101 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-51 [ 6 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 68 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 69 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 75 
ประกาศราคากลาง โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อ [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 82 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 75 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 81 
   
 
   
 
   
     
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อน้ำยาดับเพลิง และแก๊สหุ้งต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ [ 16 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๑๑ แพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธี [ 11 ส.ค. 2565 ]

   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 กศ. มท 0816.5/ว2517  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2483  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน กศ. มท 0816.5/ว2523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2510  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2526  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2505  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2522 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานท้องถิ่นของผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.1/ว2502  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2511 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2506  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2507  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว2462  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2495  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2501  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2496  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10577-10646 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10647-10719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2489  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว2491  [ 15 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2490 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
   
   
 
พร0023.3/ว3098 โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา DLA AWARD 2022 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว360 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3088 ขอความอนุเคราะห์เพื่อพิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.2/ว3084 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการแลกเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริาหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว358 แจ้งซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับกับการส่งเงินคืนอุดหนุนทั่วไป(เงินเหลือจ่ายปีเก่า) ที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินฯ  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.4/ว3059 การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องฯ  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.4/ว356 ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานสนับสนุนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจังหวัดแพร่  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว357 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.6/ว95 ขอเชิญประชุมเข้ารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ ผ่านระบบ Google meet [ แนบ1 ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3051 การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว355 ขอแจ้งเนื่องจากระบบสารสนเทศมีความขัดข้องในการใช้งานฯ  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว352 ประชาสัมพันธ์และดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาฯในสังกัด  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3038 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3035 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัด อปท.  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3039 การดำเนินโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบประจำปีงบประมาณ 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว353 แจ้ง อปท.(ตามบัญชีแนบท้าย) ตรวจสอบความพร้อมและยืนยันข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดฯ  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3036 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ประจำปี 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3037 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3037 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.2/ว354 แจ้ง อปท.ในพื้นที่ได้รับทราบและอนุญาตให้ผู้มีรายชื่อเดินทางเข้าร่วมสัมมนาโครงการฯ ดังกล่าว  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
   
   
 
อบต.ป่าสัก โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 87 
อบต.บ้านปิน [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.วังชิ้น ประกาศเทศบาลตำบลวังชิ้น เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ลานนา ออกสำรวจเและเยี่ยมบ้านเด็กครอบครัวยากจนในเขตพื้นที่ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ร้องกวาง การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง ครั้งที่ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ปาน ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปาน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภาร [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.สอง โครงการส่งเสริมพลังใจผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในภาวะ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ค [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ค [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.สูงเม่น ประชุมหารือการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จั [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งแค้ว มอบเงินช่วนเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากอัคคีภัย [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.สอง ประกาศการประกวดราคาจัดซื้อรถกระบะติดดั้ม 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.สวนเขื่อน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสวนเขื่อน จัดการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.วังชิ้น รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 256 [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหลวง โครงการก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 สถานที่ก่อสร้าง จากหน้าอาคารเก็บ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
   
   
 


ทต.ทุ่งโฮ้ง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]


ทต.ช่อแฮ ซื้อวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองสาธารณสุขฯ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]


ทต.ช่อแฮ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มขุ่นผง เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประ [ 18 ส.ค. 2565 ]


ทต.ช่อแฮ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คลอรีนผง 70-75% เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของการ [ 18 ส.ค. 2565 ]


ทต.ช่อแฮ ซื้อวัสดุก่อสร้าง มาตรวัดน้ำประปาทองเหลือง แบบสองชั้น ขนาด 1/2 นิ้ว เพื่อใช้ในกา [ 18 ส.ค. 2565 ]


ทต.ช่อแฮ จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0456 พร โดยวิธีเฉพาะ [ 18 ส.ค. 2565 ]


ทต.ทุ่งโฮ้ง ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านปิน โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน [ 17 ส.ค. 2565 ]


ทต.สอง จ้างจ้างตัดชุดปฏิบัติหน้าที่ (แบบที่ 1 ) พร้อมหมวก เข็มขัดและรองเท้า จำนวน 1 ราย [ 17 ส.ค. 2565 ]


ทต.สอง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระบะติดดั๊ม 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า [ 17 ส.ค. 2565 ]


ทต.สอง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระบะติดดั๊ม 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.นาพูน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประนอม จีฑา ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว [ 17 ส.ค. 2565 ]


ทต.ห้วยอ้อ โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.ป่าสัก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]


ทต.บ้านถิ่น ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]


ทต.บ้านถิ่น เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสาย พร 2015 ช่วง กม.+0.00 ถึง +0.966 ตำบลบ้า [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.เตาปูน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับและเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม) ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพา [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.เตาปูน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.เตาปูน ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเล่นดีวีดี) ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.วังหลวง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]
   
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
อบต.นาจักร รับนักศึกษาฝึกงาน (19 มิ.ย. 2565)    อ่าน 1249  ตอบ 1  
ประปาหมู่บ้านปทุมไม่สะอาด (8 มิ.ย. 2564)    อ่าน 2025  ตอบ 5  
ไหล่ทางทรุดตัว (10 ก.พ. 2564)    อ่าน 212  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้ อบต.เหมืองหม้อ พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  การคมนาคม
  ไฟฟ้า
  แหล่งน้ำ ประปา
  กลุ่มอาชีพ
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่  

วัดเหมืองหม้อ  
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 064-5515993
นายจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
   
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
       
 
 
 
 
 
GOOGLE
EARTH
แผนที่ดาวเทียม
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-4216475
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร : 054-624-310
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
จำนวนผู้เข้าชม 4,679,355 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
อบต.เหมืองหม้อ

facebook
อบต.เหมืองหม้อ
อบต.เหมืองหม้อ