หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เหมืองหม้อ
นายวุฒิพงศ์ กาช้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
วัดเหมืองหม้อ
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
ปลัดจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อบต.เหมืองหม้อ ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาะชีวิตที่ดี มีความสุข และดำรงไว้ซึ่งความพอเพียง
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสนจากไม้ไผ่
ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางสังคม ผสมผสาน
งานฝีมือเลิศล้ำ ทำจากมือท้องถิ่นเหมืองหม้อ
1
2
3
4
5
 

 
 
 
 
ประปาหมู่บ้านปทุมไม่สะอาด (28 ก.พ. 2563)    อ่าน 1606  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการเลี้ยงวัวไว้ภายในบริเ (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 394  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน (23 ก.ค. 2561)    อ่าน 370  ตอบ 0  
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะบู หมู่ที่ ๕ ตำบลเหมืองหม้อ อ [ 3 มี.ค. 2563 ]

 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัส [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 1 

วัดเหมืองหม้อ
 
 
ทต.วังหงส์ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.วังหงส์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.กาญจนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัด [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งน้าว ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จั๊วะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างประปาถังสูง พร้อมถังพักและอุปกรณ์ระบบ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.กาญจนา โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า. ประจำปี 2563. ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค. [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชิ้น กิจกรรมทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โึควิด-19 ในพื้นที่เทศบาล [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งน้าว แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ยาว 400 เมตร [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว แบบ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ยาว 5 เมตร [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งน้าว แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ยาว 82 เมตร [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว แบบ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ยาว 11 เมตร [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ยาว 60 เมตร [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ยาว 100 เมตร [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชิ้น กิจกรรมทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ ประกาศจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะจาะจง จำนวน 3 ฉบับ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.ช่อแฮ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.ช่อแฮ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ช่อแฮ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ ประชุมแนวทางการจัดงานประเพณีท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ดูแลและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ ร่วมด้วยช่วยกันทำ หน้ากากป้องกันโควิด 19 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ ทำความสะอาดป้องกันโรค [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ รับมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ ผลการแข่งขันวู้ดบอล ช่อแฮคัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ ทำบุญวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน๔ ใต้ เดือน ๖ เหนือ [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.เหมืองหม้อ พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  การคมนาคม
  ไฟฟ้า
  แหล่งน้ำ ประปา
  กลุ่มอาชีพ
 
 

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
 

 
 
 
พร0023.3/ว1609 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบก [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว135 เร่งรัดการบันทึกข้อมูล ความคืบหน้าเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว1589 การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.1/ว134 สถ.แจ้งเลื่อนโครงการอบรม [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.1/ว133 แจ้งยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรม 4 หลักสูตร [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว51 จัดส่งหนังสือ 3RS และหนังสือสรุปรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี2562 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.1/ว132 แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว1545 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่ง [ 25 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว1543 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึ [ 25 มี.ค. 2563 ]     
มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 3/2563  [ 25 มี.ค. 2563 ]     
 
 
 
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว982  [ 27 มี.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว988 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4518-4587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1842  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1841  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว976 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว981  [ 26 มี.ค. 2563 ]
 
เริ่มนับ วันที่ 25 มี.ค. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-076-1729
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-624-310 โทรสาร : 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 3,151,611 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10