หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบลเหมืองหม้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหมืองหม้อ
สาธารณสุขในตำบลเหมืองหม้อ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เหมืองหม้อ
www.muangmor.go.th
 
 
อบต.เหมืองหม้อได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชน รวมถึงผู้สนใจ
ในขณะเดียวกันก็เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
...................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
 
 
  NEWS
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
   
  กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
   
  กิจการสภา
   
  วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองห [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอ [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกี [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้งานในราชการ จำนวน 278 รายการ [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 47 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองหม้อ อ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลเหม [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมื [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลเหมื [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 46 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือ [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 52 
ประกาศราคากลางซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสทฃื่อเทคโนโ [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 56 
   
 
   
 
   
     
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะบู หมู่ที่ ๕ ตำบลเหมืองหม้อ อ [ 3 มี.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร [ 21 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 20 ก.พ. 2563 ]

   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
   
   
 
พร0023.4/ว5074 รายงานข้อมูลตามแบบรายงานการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5058 การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อปท.และ ผู้ทรงฯ ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว355 แจ้งการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5023 การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมการการเทศบาล ประจำปี 2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว354 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว353 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อลงทุนประจำปีพ.ศ.2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว352 กำหนดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 1-2 ใหม่  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5018 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 3/2563  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5010 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5009 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว351 แจ้งเรื่องจัดทำวารสารวิชาการศาลปกครอง  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว350 เลื่อนจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 1-2  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว349 การจัดสัมมนาออนไลน์  [ 3 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว4972 การรายงานจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว4960 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 2 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว4968 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564  [ 2 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.5/ว446 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  [ 30 ต.ค. 2563 ]  
พร0023.3/ว4958 แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมุลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 30 ต.ค. 2563 ]  
พร0023.3/ว4957 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2563 [ แนบ1 ]  [ 30 ต.ค. 2563 ]  
   
   
 
ทต.ทุ่งโฮ้ง กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ทุ่งโฮ้ง กิจกรรม Big Cleaning Day ชุมชนหมู่ที่ 4 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งโฮ้ง การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนท้องถิ่นปลอดภัยใส่ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ร้องกวาง ข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย ถวายพระพรฯ จำนวน 10 ป้าย [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.เหมืองหม้อ ประชุมสภา สมัยสามสัญ สมัยที่สอง ปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าข้าม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.วังหงส์ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สวนเขื่อน กิจกรรม Big Cleaning Day วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.เหมืองหม้อ Big cleaning day. หมู่ที่ 5 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าข้าม ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.วังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์รับสมัครสรรหาบุคคลภายนอ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านเวียง การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.สวนเขื่อน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เด่นชัย กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พ.ค. 64 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
   
   
 


ทต.ทุ่งโฮ้ง จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ กง ๔๐๑๐ แพร่ รหัส ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๑ ตามระยะทางที่กำหนด ๑๖๐,๐๐๐ [ 7 พ.ค. 2564 ]ทต.แม่จั๊วะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]ทต.แม่จั๊วะ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน ๘๓๑๕ แพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเ [ 7 พ.ค. 2564 ]ทต.ทุ่งโฮ้ง จ้างเหมาลอกรื้อเศษดินตะกอนและสิ่งปฏิกูลในรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือ [ 6 พ.ค. 2564 ]ทต.แม่จั๊วะ จ้างเหมาตรวจเช็คล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเ [ 6 พ.ค. 2564 ]อบต.บ่อเหล็กลอง ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2564 ]ทต.แม่ปาน ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบแม่ปาน ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]อบต.บ่อเหล็กลอง จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายซอย 9 บ้านต้นม่วง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]ทต.ช่อแฮ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการกองช่างเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหว [ 5 พ.ค. 2564 ]ทต.แม่ปาน ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]ทต.แม่จั๊วะ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๔๘ แพร่ (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเ [ 3 พ.ค. 2564 ]ทต.ช่อแฮ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ก๋อน-แม่สาย สะพานบริเวณบ้านนายทอง ดุเ [ 3 พ.ค. 2564 ]ทต.แม่ปาน จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข.7845 แพร่ เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซ [ 3 พ.ค. 2564 ]ทต.แม่ปาน จ้างจัดทำฉากกั้นอะคริลิคสำหรับติดตั้งโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]อบต.บ่อเหล็กลอง ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]อบต.ทุ่งแล้ง ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งแล้ง จำนวน ๓ แห่ง ปี [ 30 เม.ย. 2564 ]ทต.ทุ่งโฮ้ง ซื้อสวิทซ์แสงแดด Photo Controls สวิตซ์เซ็นเซอร์แสง ๒๒๐V ๓๐A-๖๐A เปิด-ปิด อัตโนมั [ 30 เม.ย. 2564 ]ทต.ช่อแฮ ซื้อหน้งสือพิมพ์สำหรับประจำหมู่บ้านและสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ เดือน พฤษภาคม โดยว [ 30 เม.ย. 2564 ]ทต.ทุ่งโฮ้ง จ้างจ้างเหมาลอกรื้อท่อรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร [ 30 เม.ย. 2564 ]อบต.น้ำเลา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ไหล่ทางทรุดตัว (10 ก.พ. 2564)    อ่าน 57  ตอบ 1  
ประปาหมู่บ้านปทุมไม่สะอาด (29 พ.ค. 2563)    อ่าน 1809  ตอบ 3  
ร้องเรียนการเผาหญ้า (29 พ.ค. 2563)    อ่าน 128  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้ อบต.เหมืองหม้อ พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  การคมนาคม
  ไฟฟ้า
  แหล่งน้ำ ประปา
  กลุ่มอาชีพ
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่  

วัดเหมืองหม้อ  
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 054-624-310
ต่อ 104
หรือ 081-765-3384
นายจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
   
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
       
 
 
 
 
GOOGLE
EARTH
แผนที่ดาวเทียม
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-624-310
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร : 054-624-310
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
จำนวนผู้เข้าชม 3,509,926 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ