หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบลเหมืองหม้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหมืองหม้อ
สาธารณสุขในตำบลเหมืองหม้อ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เหมืองหม้อ
www.muangmor.go.th
 
 
อบต.เหมืองหม้อได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชน รวมถึงผู้สนใจ
ในขณะเดียวกันก็เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
...................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
 
 
  NEWS
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
   
  กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
   
  กิจการสภา
   
  วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลเหมือง [ 18 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพ [ 18 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ในราชการจำนวน 278 รายการ [ 13 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองห [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอ [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกี [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้งานในราชการ จำนวน 278 รายการ [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองหม้อ อ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 55 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลเหม [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 57 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมื [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 55 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลเหมื [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
   
 
   
 
   
     
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบหอยโข่ง) สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที ท่อขนาด [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงท่อ คสล. ม. ๗ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โด [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อถ่าน (ใช้สำหรับกิจการฌาปนสถาน) จำนวน ๕๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1181  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1182  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1176  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1160 [กำหนดการ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1163 [เอกสารแนบ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06 กศ. มท 0816.2/ว1174  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) สน.คท. มท 0808.5/ว1167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
สรุปรายงานความคืบหน้าการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว1173  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1156 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1172  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3237  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
   
   
 
พร0023.5/ว257 การรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่าธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)ผ่านระบบ QR Payment  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว256 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว259 หารือกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว258 แจ้งจัดทำสื่อเพื่อเป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว2539 สำรวจข้อมูลศึกษาสังกัด อปท.ในการสนับสนุนการดำเนินการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่้น 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2521 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคถ้มครองมนุษยชน  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว2499 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ/ครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดเข้าร่วมมาตรการผ่นปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว2500 โครงการครูช่วยครู กิจกรรม ครูดูแลที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว2501 ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว255 แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมชี้แจงประชุมชี้แจงประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2481 แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.2/ว2845 กำหนดวันสบอแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นขาราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
พร0.023.3/ว2484 รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการาจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยของ อปท. ปีงบประมาณ 2562  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว2483 ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว2479 แนวทางการจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว2482 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว2477 แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาฯ  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว254 แจ้งแบบประมเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ให้ทีมประเมินฯ  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว253 แจ้งแบบประมเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพิ่มเติม  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว252 ขอความร่วมมืออำเภอ เร่งรัด อปท.ดำเนินการตอบแบบสำรวจฯ  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
   
   
 
ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู หมู่ 2 ตำบลทุ่งโฮ้ง (โครงการที่ 2) [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู หมู่ 2 ตำบลทุ่งโฮ้ง (โครงการที่ 1) [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่าสัก [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังหลวง [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เด่นชัย กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อเหล็กลอง กิจกรรมโครงการ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.วังหงส์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรทำประกันภัยโคเนื้อ และโคนม ในสถานการณ์การระบาดโรคลัมป [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.แม่คำมี การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.นาพูน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดชุดปฏิบัติการ PPE ลงพื้ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.นาพูน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดชุดปฏิบัติการ PPE ลงพื้ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.นาพูน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดชุดปฏิบัติการ PPE ลงพื้ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.ช่อแฮ รร.อนุบาล ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำไวนิลฯ โครงการส่งเสริมสุขาพฯ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.แม่คำมี โครงการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.นาพูน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดชุดปฏิบัติการ PPE ลงพื้ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
   
   
 


ทต.ช่อแฮ วัสดุก่อสร้างกองช่าง จำนวน 19 รายการ [ 14 มิ.ย. 2564 ]ทต.ทุ่งโฮ้ง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) รหัส 420-47-0015 จำนวน 1 เครื่อง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ทต.ทุ่งโฮ้ง จ้างเหมาย้าย-ติดตั้ง และถอด-รื้อ เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ทต.ทุ่งโฮ้ง จ้างเหมาลอกรื้อและกำจัดวัชพืชลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโฮ้ง ตามประมาณการกอ [ 14 มิ.ย. 2564 ]อบต.ต้าผามอก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทต.ห้วยอ้อ อาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.แม่พุง จ้างโครงการก่อสรา้งรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.แม่พุง จ้างโครงการวางกล่องเกเบี้ยนกั้นฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวั [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.แม่พุง จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การองค์การ [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.กาญจนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งแพะ (พร.ถ.26-028) บ้านดอนดี หมู่ที่ 1 โด [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.กาญจนา จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนดี หมู [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.แม่จั๊วะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก อบต.แม่ [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.ทุ่งแค้ว ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.ทุ่งแค้ว ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.ทุ่งแค้ว ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร Canon รุ่น iR 2520 สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หมาย [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านปิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลาน หมู่ที [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านปิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลาน หมู่ที [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทต.บ้านปิน ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทต.บ้านปิน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทต.บ้านปิน ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ประปาหมู่บ้านปทุมไม่สะอาด (8 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1856  ตอบ 5  
ไหล่ทางทรุดตัว (10 ก.พ. 2564)    อ่าน 75  ตอบ 1  
ร้องเรียนการเผาหญ้า (29 พ.ค. 2563)    อ่าน 144  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้ อบต.เหมืองหม้อ พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  การคมนาคม
  ไฟฟ้า
  แหล่งน้ำ ประปา
  กลุ่มอาชีพ
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่  

วัดเหมืองหม้อ  
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 054-624-310
ต่อ 104
หรือ 081-765-3384
นายจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
   
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
       
 
 
 
 
GOOGLE
EARTH
แผนที่ดาวเทียม
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-624-310
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร : 054-624-310
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
จำนวนผู้เข้าชม 3,620,969 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ