หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบลเหมืองหม้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหมืองหม้อ
สาธารณสุขในตำบลเหมืองหม้อ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เหมืองหม้อ
www.muangmor.go.th
 
 
อบต.เหมืองหม้อได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชน รวมถึงผู้สนใจ
ในขณะเดียวกันก็เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
นายพรมมา คำแปน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
 
 
  NEWS
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิตัล
 
 
 
 
   
  กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
   
  กิจการสภา
   
  วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมื [ 22 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 69 
ประกาศราคากลางโครงการลอกรื้อรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 พร้อมเปลี่ยนฝาท่อชำรุด ตำบลเหม [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 66 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองส่งน้ำชลประทานสาย 25 หมู่ที่ 5 ตำ [ 3 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 51 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคา(โดม)อเนกประสงค์ อบต.เหมืองหม้อ [ 14 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 152 
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอลฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอ [ 31 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 72 
ประกาศแผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 34 
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่่ที่ 5 ซอย 1 ตั้งแต่บ้านน [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 114 
ประกาศ อบต.เหมืองหม้อ เรื่อง ราคากลางงานเสริมผิวแอลฟัสห์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบ [ 5 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 120 
ประกาศ อบต.เหมืองหม้อ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 126 
ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอ [ 24 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 133 
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 109 
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเ [ 27 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 149 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองห [ 23 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 178 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 208 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 181 
   
 
   
 
   
     
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อยางนอก BS ๒๑๕/๗๐R๑๕ R๖๑๑ จำนวน ๔ เส้น (รถยนต์ กฉ ๑๖๕๘ พร) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ ๑๗๙๖ แพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธี [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติกพร้อมสกรีน จำนวน ๑๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]

   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3856  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 กสว. มท 0820.2/ว3843 เอกสารแนบ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ กศ. มท 0816.3/ว3835  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3828 รายละเอียด และกำหนดการ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3850  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3839  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว8718  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ กสธ. มท 0819.2/ว3770  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3822  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806.2/ว3892  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3824 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3831 กำหนดการ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี กสธ. มท 0819.3/ว3789  [ 19 ก.ย. 2566 ]
   
   
 
พร0023.6/ว413 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว412 แจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติราชการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขฯ  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว3453 การรายงานข้อมูลตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว3443 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2566  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว409 ผลการคัดเลือกตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว411 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3444 แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3450 ยกเลิกการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.1/ว408 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 29/2566  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว407 แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3436 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3439 การจัดสรรงบประมมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.2/ว3431 การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3418 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3417 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3416 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2566  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3415 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ให้แก่ อปท.  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.2/ว404 แจ้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด อปท.ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตาม QR Code  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.4/ว406 ขอให้ อปท.ในฐานะนายทะเบียนหอพักดำเนินการสำรวจและรายงานข้อมูลหอพักฯ  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3392 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
   
   
 
อบต.วังหลวง ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช [ 5 ม.ค. 2568 ]    อ่าน 148 
อบต.ดอนมูล เวทีคืนข้อมูล [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ประชุมอนุกรรมการฝ่ายการเลขา การเงิน บันทึกข้อมูล ครั้งที่ 2/66 (25ก.ย.66) [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ทรายมูล จ.ยโสธร (25ก.ย.66) [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ประชุมอนุกรรมการ LTC (25ก.ย.66) [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าข้าม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 32 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างต่่อเติมอาคารอเนกประสงค์ สถานที่ก่อสร้าง ที่สา [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าข้าม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.วังหงส์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ทต.แม่คำมี [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่คำมี การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (ครั้งที่ 4) [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ช่อแฮ ประกาศราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่คำมี การดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.สรอย ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่คำมี โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือ - เท้า - ปาก และโรคตาแดง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
   
   
 


อบต.แม่เกิ๋ง จ้างเหมาซ่อมแซมลำเหมือง หมู่ 4 บ้านสลก ตำบลแม่เกิ๋ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.แม่เกิ๋ง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านค้างใจ ตำบลแม่เกิ๋ง จำนวน 1 งาน โด [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.สบสาย ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ของห้องคณะผู้บริหาร องค์การบร [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านหนุน จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 11 สายทางบ้านน [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านกาศ ซื้อท่อดูดน้ำ ขนาด ๖ นิ้ว ยาว ๖ เมตร จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.บ้านปิน ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านปิน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เททับของเดิม [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ห้วยหม้าย ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ห้วยหม้าย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ห้วยหม้าย จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งถังกรองน้ำบาดาล บ้านห้วยกาน หมู่ท [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.สอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านกลาง หม [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.สอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านกลาง หม [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.สอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านกลาง หม [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.สอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านกลาง หม [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.กาญจนา จ้างต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 8 เมตร [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.กาญจนา จ้างต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 8 เมตร [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.กาญจนา จ้างต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 8 เมตร [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.แม่ยางตาล จ้างก่อสร้างปรับปรุงบริเวณศาลเจ้าพ่อช้าง ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างติดวอล์ลเปเปอร์ห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ลานนา ขนาดพื้นที่ 68 ตารางเมตร โดยว [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างซ่อมหลังคาที่จอดรถมอเตอร์ไซด์เทศบาลตำบลแม่ลานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]
   
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ร้านอาหารบ้านเจียงแสนเปิดเพลงเสียงดัง (6 ก.พ. 2566)    อ่าน 146  ตอบ 2  
อบต.นาจักร รับนักศึกษาฝึกงาน (19 มิ.ย. 2565)    อ่าน 1481  ตอบ 1  
ประปาหมู่บ้านปทุมไม่สะอาด (8 มิ.ย. 2564)    อ่าน 2233  ตอบ 5  
   
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้ อบต.เหมืองหม้อ พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  การคมนาคม
  ไฟฟ้า
  แหล่งน้ำ ประปา
  กลุ่มอาชีพ
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
วัดเหมืองหม้อ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 064-5515993
นายจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
   
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
       
 
 
 
 
GOOGLE
EARTH
แผนที่ดาวเทียม
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-4216475
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร : 054-624-310
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
จำนวนผู้เข้าชม 5,877,595 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
อบต.เหมืองหม้อ

facebook
อบต.เหมืองหม้อ
อบต.เหมืองหม้อ