หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 

 
 
พร0023.2/ว487 การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  [ 10 ก.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว3831 การประเมินคุณภาพผู้เรียนประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านองผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 10 ก.ย. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว3838 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2562  [ 10 ก.ย. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว3843 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือนกันยายน 2562  [ 10 ก.ย. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว3836 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรืทุพพลภาพ เบี้ยยังชีพผู้พิการ  [ 10 ก.ย. 2562 ]    
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 2211
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 2,495,675 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com