หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 

 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
  160 หมู่ที่ 1 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
  เบอร์โทรศัพท์ : 054-624310
  งานประชาสัมพันธ์ 054-624310 ต่อ 100   หัวหน้าส่วนการคลัง 054-624310 ต่อ 107
  นายก อบต. 054-624310 ต่อ 101   งานการเงินและบัญชี 054-624310 ต่อ 108
  รองนายกฯ 054-624310 ต่อ 102   งานพัสดุ 054-624310 ต่อ 109
  รองนายกฯ 054-624310 ต่อ 103   งานจัดเก็บรายได้ 054-624310 ต่อ 110
  เลขานุการนายกฯ 054-624310 ต่อ 103   ส่วนโยธา 054-624310 ต่อ 111
  ปลัด อบต. 054-624310 ต่อ 104   สวัสดิการสังคม/ส่งเสริมการเกษตร 054-624310 ต่อ 112
  สำนักงานปลัด 054-624310 ต่อ 105   งานสภาฯ 054-624310 ต่อ 114
  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 054-624310 ต่อ 106   โทรสาร 054-624310 ต่อ 116
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 2,502,808 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com