หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เหมืองหม้อ
นายวุฒิพงศ์ กาช้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
วัดเหมืองหม้อ
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
ปลัดจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อบต.เหมืองหม้อ ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาะชีวิตที่ดี มีความสุข และดำรงไว้ซึ่งความพอเพียง
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสนจากไม้ไผ่
ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางสังคม ผสมผสาน
งานฝีมือเลิศล้ำ ทำจากมือท้องถิ่นเหมืองหม้อ
1
2
3
4
5
 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น 9,258 คน ประกอบด้วย
  ชาย 4,362 คน คิดเป็นร้อยละ 47.12
  หญิง 4,896 คน คิดเป็นร้อยละ 52.88
  จำนวนครัวเรือน 3,706 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,148.065 คน/ตารางกิโลเมตร
         
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ทุ่งกวาว ต.ร่องฟอง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.กาญจนา ต.นาจักร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านถิ่น  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองแพร่  
 
 
 
  ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 570 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อประมาณ 8.064 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,879 ไร่  
 
 
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร (คน) จำนวน
ครัวเรือน
 
  ชาย หญิง รวม  
  1 บ้านสำเภา 422 498 920 404  
  2 บ้านปทุม 447 495 942 378  
  3 บ้านเหมืองหม้อ 356 391 747 252  
  4 บ้านกาซ้อง 364 377 741 283  
  5 บ้านสะบู 323 384 707 250  
  6 บ้านเหมืองค่า 570 673 1,243 518  
  7 บ้านทุ่งน้ำใส 346 348 694 295  
  8 บ้านเหมืองหม้อ 364 447 811 350  
  9 บ้านแดนชล 359 392 751 240  
  10 บ้านสันติภาพ 214 265 479 313  
  11 บ้านปทุม 363 388 751 268  
  12 บ้านสันติธรรม 234 238 472 155  
    รวม 4,362 4,896 9,258 3,706  
 
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ตั้งอยู่ใน เขตอำเภอเมืองแพร่ อยู่ห่างจากศาลากลาง จ. แพร่ ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร เดิม เป็นสภาตำบลเหมืองหม้อและได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 เป็นการจัดตั้งตามหลักการกระจายอำนาจ การปกครอง ของรัฐบาลที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ ประชาชนใน ตำบลได้มีการปกครองและบริหารด้วย ตนเอง  
 
   
  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลเหมืองหม้อ เป็นพื้นที่ราบและราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีพื้นที่ลาดเอียง จากทิศตะวันออกสูทิศตะวันตก โดยมีพื้นที่ราบคิด เป็นร้อยละ 98.35 เป็นแม่น้ำประมาณร้อยละ 1.65 มีลำห้วยแม่แคมเป็นแหล่งน้ำสายใหญ่ซึ่งไหลจาก ตำบลบ้านถิ่น ผ่านตำบลเหมืองหม้อแล้วไหลผ่าน ตำบลทุ่งกวาว และมีคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของกรมชลประทานเป็นแหล่งน้ำสายหลักของตำบล  
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-076-1729
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-624-310 โทรสาร : 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 3,151,518 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10