Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2554  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตามห้วงเวลาที่กำหนด ดังรายการต่อไปนี้
๑.ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๕๔
๒.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๓.ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เมษายน ๒๕๕๔
โดยมายื่นแบบแสดงรายการได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้ตามวันและเวลาราชการ เพื่อให้ดำเนินการประเมินภาษีและจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๕๔ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อได้จัดทำโครงการคืนกำไรให้กับผู้เสียภาษีโดยมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านผู้ที่มาชำระภาษีลำดับที่ ๑-๑๐๐ ของแต่ละภาษี โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๒๔๓๑๐

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2554 เวลา 10.30 น. โดย คุณ สุรารักษ์ ป่าหลวง

ผู้เข้าชม 6214 ท่าน

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 841,003 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com